Kasse  Endre 
Totalt: 0 NOK

Fraktfritt över 799 NOK

0

KJØPSVILKÅR

INFORMASJON OG KJØPSVILKÅR FOR LIMONAR STORES

 

Takk for at du besøker oss!

Informasjonen nedenfor er viktig for deg som kunde.

(Limonar Stores kalles også "oss" og "vi" nedenfor. Bestilleren kalles også "du" nedenfor.)

Som handlende kunde hos Limonar Stores (org.nr. 559225-0152) omfattes du av følgende:

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, DAL ( loven er dispositiv )

 

Vær oppmerksom på at du ved bestilling fra Limonar Stores samtidig godtar alle kjøpsvilkår på nettstedet vårt.

Vi følger EUs personvernforordning (GDPR). Når du som privatperson registrerer deg og sender en bestilling, godtar du samtidig at vi lagrer personopplysningene dine og bruker dem til å oppfylle forpliktelsene våre overfor deg på best mulig måte. Vi beskytter personopplysningene i henhold til GDPR, og du har rett til å få innsyn i opplysningene og be om at de slettes hvis du ønsker det.

 

Hvis et vilkår blir funnet ugyldig ifølge norsk lov eller EU-rett, skal dette ikke innebære at kjøpsvilkårene i sin helhet blir ugyldige, men det ugyldige vilkåret skal erstattes med tilsvarende lovtekst.

 

Limonar Stores reserverer seg mot eventuelle trykkfeil, for eksempel i priser, størrelser, antall produkter på lager osv., på dette nettstedet. Vi kan heller ikke garantere at alle bilder gir en nøyaktig gjengivelse av produktenes utseende. Vi er ikke ansvarlige for misbruk eller uaktsom bruk av et produkt som eventuelt kan føre til skade eller andre problemer. Vi fraskriver oss ethvert erstatningsansvar.

 

Vi reserverer oss mot at visse funksjoner for visse produkter kan, selv om funksjonen i seg selv er uten anmerkning, oppfattes som mer eller mindre effektive avhengig av bestillerens egen oppfatning eller norm. Det betyr at vi forbeholder oss retten til å avgjøre om en reklamasjon av et visst produkt kan godkjennes eller ikke, basert på andre kunders oppfatning.

 

Limonar Stores forbeholder seg retten til å stanse og kreditere massebestillinger eller bestillinger fra forhandlere eller samarbeidspartnere.

 

Vær oppmerksom på at det ofte forekommer kompatibilitetsproblemer mellom ulike produkter, og vi anbefaler derfor at du finner ut så mye som mulig før du bestiller, for å unngå unødige kostnader. Les produktbeskrivelsen nøye før du bestiller, slik at du vet hvordan produktet fungerer.

 

Alle avsnitt og all informasjon om angrerett og reklamasjon, frakt og levering, skade under transport, kampanjer, rabatter, betalinger m.m. inngår i kjøpsvilkårene våre. Limonar Stores forbeholder seg retten til å endre kjøpsvilkårene uten å innhente bestillerens godkjenning.

 

Pga. covid-19 kan det oppstå leveringsforsinkelser eller andre problemer. Vi ber om forståelse for dette.

 

Du kan kontakte Limonar Stores' kundeservice på følgende e-postadresse: info@limonarstores.se

 

 

KJØPSVILKÅR

Oppgitte priser er alltid inklusive moms. Prisen i kassen viser alle avgifter som håndteres av Limonar Stores. Vilkår for betaling og frakt varierer avhengig av hva kunden velger. Merkostnader kan påløpe ved levering til land utenfor Sverige. 

Du finner mer informasjon om frakt- og leveringskostnader under "Frakt og levering".

 

Limonar Stores inngår ikke avtaler med personer som ikke er myndige i henhold til norsk lov, dvs. 18 år. Hvis du er under 18 år, må du ha foresattes tillatelse før bestilling. Dette kan gjøres ved at den foresatte gir oss sin uttrykkelige tillatelse via e-post (info@limonarstores.se). Eventuelle falske bestillinger eller andre svindelforsøk blir politianmeldt omgående.

 

Limonar Stores forbeholder seg retten til å avvise en bestilling. Limonar Stores forbeholder seg retten til å fjerne ikke-leverbare varer fra bestillingen, med tilhørende prisfradrag. Hvis dette skjer og du ønsker å bestille en tilsvarende vare, betraktes dette som en ny bestilling.

Kjøperen kan heve kjøpet, dersom selgerens forsinkelse er av vesentlig betydning for kjøperen eller dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har meddelt selgeren at levering av varen senest en bestemt dag er avgjørende for at han eller henne inngå avtalen. Kjøper kan også heve kjøpet, dersom selger meddeler at han eller hun ikke vil levere varen.

 

 

ENDRING AV BESTILLING

Du kan gjøre endringer i en bestilling av lagerførte varer frem til bestillingen er effektuert. Hvis endringen blir godkjent av Limonar Stores, vil eventuelle prisforskjeller reguleres i henhold til prisen som gjelder på endringstidspunktet. 

 

 

REFUSJON, ANGRERETT OG REKLAMASJON

Eventuelle refusjoner foretas primært gjennom tilbakeføring til kredittkort/bankkonto eller til en bankkonto du oppgir. Refusjon foretas via Klarna og skal skje snarest mulig etter at saken som forårsaket refusjonen, er avsluttet og godkjent.

 

Refusjonen kan imidlertid utsettes inntil Limonar Stores har mottatt varen eller bestilleren har sendt inn bevis på reklamasjonsforsendelse. Ved godkjent reklamasjon tilbakebetales vareverdien og frakten som er betalt av bestilleren. Ved retur av bare en del av en bestilling blir vareverdien beregnet og regulert. Refusjon skjer via samme betalingsmåte som ved bestilling hvis ikke annet er avtalt skriftlig.

 

Angrerett

Angrerett gjelder for privatpersoner i henhold til angrerettloven i en periode på 14 dager fra datoen da bestilleren mottok varen. Hvis bestilleren benytter seg av angreretten, betaler bestilleren selv returfrakten. Hvis en angresak blir godkjent av Limonar Stores, tilbakebetales beløpet bestilleren har betalt for varen, med fradrag av utgående fraktkostnader.

Bestilleren kan måtte betale for en vares verdireduksjon hvis varen ikke er behandlet i henhold til disse vilkårene.

 

Ved defekt emballasje eller åpenbare følger for varen kan prisfradraget være mellom 30 og 100 % av varens verdi.

 

Bestilleren må varsle oss skriftlig via vedlagte angreskjema om det angrede kjøpet, og Limonar Stores forbeholder seg retten til å avgjøre om angreretten gjelder, basert på blant annet følgende:

 

Varen må være ubrukt og uåpnet og befinne seg i originalkartongen. Hvis emballasjen eller forseglingen, inkludert teknisk forsegling/plombering, er brutt eller varen er ødelagt eller skadet, gjelder ikke angrerett, returrett eller refusjon. Varen må sendes i retur i løpet av 7 dager fra og med datoen da varslet om utøvelse av angreretten ble sendt til Limonar Stores. Angreskjemaet må være korrekt utfylt og vedlagt. I motsatt fall har Limonar Stores rett til å avvise returen eller anmodningen om å benytte seg av angreretten.

 

Vær oppmerksom på at bestilleren må sende inn en kvittering som beviser at bestilleren har sendt tilbake varen innen angrerettfristen. I motsatt fall forbeholder Limonar Stores seg retten til å avvise bestillerens anmodning om å benytte seg av angreretten. Kvitteringen skal sendes via e-post til info@limonarstores.

 

Viktig informasjon,

Reklamasjonsrett eller angrerett gjelder ikke produkter med odelagt emballaje som ikke kan selges igjen på grunn av helsemessige eller hygieniske årsaker. Dette omfatter for eksempel ansiktsbørster,varme sokker, kosmetiske produkter, undertøy, øretelefoner og varor som har vært i kontakt med noe som kan fremkalle allergier osv. Vær oppmerksom på at du ikke kan klage på in-ear hodetelefoner eller sokker hvis du har bruktVed godkjent reklamasjon kompenserer Limonarstores kun for fabrikasjonsfeil og ikke feil eller slitasje som har oppstått ved bruk av en vare.

 

Hvis du som bestiller ønsker å benytte deg av angreretten, bes du kontakte oss omgående på info@limonarstores.se. Du vil da få en bekreftelse fra oss på at vi har mottatt forespørselen. Deretter vil vi avgjøre om situasjonen oppfyller kravene for angrerett.

 

Last ned angreskjema her >>

 

GJELDENDE KJØPSMIDLER

OBS: Kunden må kontakte oss på info@limonarstores.se. Vi sender en betalingslenke som du må godkjenne, så sender vi deg en returseddel.

 

 

AVBESTILLING

En avbestilling er ikke gyldig før du har mottatt skriftlig bekreftelse fra Limonar Stores. Du kan avbestille en ordre uten kostnader for deg frem til bestillingen er effektuert. Etter dette tidspunktet er du som bestiller forpliktet til å ta imot leveransen. Bedrifter har ikke angrerett.

 

 

KAMPANJEPRISER OG TILBUD

Kampanjepriser kan ikke kombineres med rabattkoder eller andre tilbud. 

 

Kampanjepriser og tilbud gjelder bare for kjøp som er foretatt i løpet av perioden kampanjen eller tilbudet gjelder. Alle kampanjer gjelder så langt lageret rekker, og vi kan ikke reservere produkter som blir utsolgt under kampanjer. Vi reserverer oss mot eventuelle feil og feilaktige lagertall.

 

 

RABATTKODER

Rabattkoder gjelder én gang per kjøp, og du kan ikke kombinere flere rabattkoder.

 

 

FORCE MAJEURE

Limonar Stores og våre ansatte og representanter er ikke ansvarlige for forsinkelser eller feil som skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll, herunder krig, brann, myndighetsbeslutninger, arbeidskonflikter, nedstengning, pandemi eller annen utbredt sykdom, mobilisering, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, allmenn vareknapphet, knapphet på transportmidler, streik, lockout, strømbrudd, innskrenkninger i drivkraft, feil eller forsinkelser i leveranser fra underleverandører og samarbeidspartnere og/eller uteblitt eller redusert leveranse fra leverandør. Vi påtar oss ikke ansvar for direkte eller indirekte skader eller tap overfor kunde, samarbeidspartner eller leverandør, og heller ikke for eventuelle produktendringer foretatt av leverandør, eller andre faktorer utenfor vår kontroll.

 

 

TVIST

En eventuell tvist skal i første omgang forsøkes løst i samråd med Limonar Stores' kundeservice (info@limonarstores.se). Hvis dette ikke fører frem, skal tvisten avgjøres i Stockholms tingsrett som første instans.